CONTACT US

Privacyverklaring

Privacyverklaring

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om u, in overeenstemming met de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en welke keuzes u als bezoeker van deze website hebt.
 

Automatische gegevensopslag

Als u onze website bezoekt, zoals u nu doet, slaat onze webserver (de computer waarop deze website is opgeslagen) automatisch gegevens op zoals het IP-adres van uw apparaat, de adressen van de bezochte subpagina's, gegevens over uw browser (bijv. Chrome, Firefox, Edge, enz.) en de datum en tijd. Wij gebruiken deze gegevens niet en geven ze in de regel ook niet door aan derden. We kunnen echter niet uitsluiten dat deze gegevens in het geval van onrechtmatig gedrag worden bekeken.
 

Opslag van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die u op deze website aan ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, adres of andere persoonlijke gegevens bij het indienen van een formulier of commentaar in de blog, worden door ons samen met de tijd en het IP-adres alleen voor het betreffende aangegeven doel gebruikt, veilig bewaard en niet aan derden doorgegeven.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de communicatie met bezoekers die uitdrukkelijk contact met ons willen opnemen en voor de verwerking van de op deze website aangeboden diensten en producten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken zonder uw toestemming, maar wij kunnen niet uitsluiten dat dergelijke informatie in het geval van onrechtmatig gedrag openbaar wordt gemaakt.
Als u ons per e-mail - dus buiten deze website - persoonlijke gegevens toestuurt, kunnen wij geen veilige overdracht en bescherming van uw gegevens garanderen. Wij raden u aan om nooit onversleutelde vertrouwelijke informatie per e-mail te versturen.
 

Uw rechten

U heeft rechten met betrekking tot informatie, rectificatie, uitwissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit waarvan u de websites vindt onder https://www.dsb.gv.at/.
 

TLS encryptie met https

We gebruiken https om gegevens veilig over het internet te verzenden. Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige gegevensoverdracht op het internet, kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens garanderen. U kunt het gebruik van deze beveiliging van de gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotje linksboven in de browser en het gebruik van https als onderdeel van ons internetadres.
 

Cookies

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Een cookie is een klein pakketje gegevens dat wordt uitgewisseld tussen de webbrowser en de webserver, maar is volledig zinloos voor de webbrowser en wordt alleen belangrijk voor de webapplicatie, bijvoorbeeld een webshop, zoals de inhoud van een virtueel winkelmandje.
Er zijn twee soorten cookies. Cookies van de eerste partij worden door onze website aangemaakt; cookies van derden worden door andere websites aangemaakt (bijv. Google Analytics).
Er zijn drie categorieën cookies: cookies die essentieel zijn om de basisfunctionaliteit van de site te garanderen, functionele cookies om de prestaties van de site te garanderen en doelgerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.
Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat.
U kunt de cookies die zich reeds op uw computer bevinden te allen tijde verwijderen of de cookies deactiveren. De procedure hiervoor is afhankelijk van de browser en het beste kunt u in het handboek van Google zoeken met de zoekterm "verwijder cookies chrome" of "deactiveer cookies chrome" in het geval van een Chrome browser of ruil het woord "chrome" in voor de naam van uw browser, bijv. edge, firefox, safari.
Als u het gebruik van cookies in het algemeen niet toestaat, d.w.z. als u ze via een browserinstelling deactiveert, werken sommige functies en pagina's mogelijk niet zoals verwacht.
 

Google Maps privacyverklaring

We gebruiken Google Maps van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) op onze website.
Door gebruik te maken van de functies van deze kaart worden gegevens naar Google gestuurd. Welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u lezen op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.
 

Google Fonts privacyverklaring

We gebruiken Google Fonts van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) op onze website. Google Fonts wordt gebruikt zonder authenticatie en er worden geen cookies naar de Google Fonts API gestuurd. Als u een account bij Google heeft, wordt er geen informatie over uw Google account naar Google gestuurd tijdens het gebruik van Google Fonts. Google registreert alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. Meer informatie over deze en andere vragen kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq.
Welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u lezen op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

brands
brands
brands
brands
brands

Adres & Contact